Aktualności

Uncategorized

Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów DZST

Uchwała 4/N Zarząd DZST/2022 z dnia 23.06.2022 Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego zwołuje Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów na dzień 23.09.2022r. I termin godz. 15:00 II termin godz 15:30 Miejsce: Tarczyński Arena Wrocław, ul Śląska 1

Uncategorized

NOWI SĘDZIOWIE WOJEWÓDZCY

Uchwała 15 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 20.03.2019 Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego  z datą niniejszej Uchwały nadaje uprawnienia Sędziego Wojewódzkiego n/w osobom: 1.    Aleksandra Ożga 2.    Hubert Ludwiczak 3.    Klaudia Staszak Więcej…

Uncategorized

UPRAWNIENIA SĘDZIEGO WOJEWÓDZKIEGO

Zarząd DZST ogłasza nabór kandydatów na SĘDZIEGO WOJEWÓDZKIEGO tańca sportowego (Uchwała nr 5/N Zarząd DZST/2018 z dnia 26.11.2018r) Termin zgłoszeń ustala się do 28.02.2019r Wymagany komplet dokumentów:-podanie-kwestionariusz osobowy(w załączeniu)-fotografia w formie elektronicznej-kserokopia posiadanych kwalifikacji sportowych(instuktorskich Więcej…

Uncategorized

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI OGŁOSIŁO NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ W 2019r PROGRAMU „KLUB”

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki Link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

Aktualności

INFORMACJA O STYPENDIACH OD PREZYDENTA WROCŁAWIA

Wzorem lat ubiegłych- zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagrod oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe (Uchwała nr LXII/1515/18 z dnia  11.10.2018) Prezydent Wrocławia zamierza uhonorować wrocławskich Więcej…