Zarząd

Prezes Alicja Majewska
Wiceprezes Piotr Szewczyk
Sekretarz Magdalena Magiera
Skarbnik Maciej Felzenowski
Członek Monika Zamorska – koordnatorka DLT
CzłonekRyszard Żmijewski
CzłonekPatryk Mierzwa