1. Za5 p0 w0Rok 2017
Uchwała nr 1/Zarząd DZST/2017 z dnia 02-032017:
Zarząd DZST zatwierdza Protokół Zebrania Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego z dnia 29-08-2016.
Uchwała nr 2/Zarząd DZST/2017 z dnia 02-03-2017:
Zarząd DZST zatwierdza Sprawozdanie Finansowe za rok 2016.
Uchwała nr 3/Zarząd DZST/2017 z dnia 02-03-2017:
Zarząd DZST zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy na dzień 01-06-2017 godz.10:15 I termin, godz. 10:30 II termin. Miejsce Q Hotel PLUS Wrocław, ul. Zaolziańska 2
Uchwała nr 4/Zarząd DZST/2017 z dnia 02-03-2017:
Zarząd DZST postanawia dofinansować każdy turniej punktowy odbywający się w województwie dolnośląskim kwota 1.000,00 zł po przeprowadzeniu imprezy na podstawie wystawionej faktury. Warunkiem dofinansowania jest umieszczenie logo DZST podczas realizacji turnieju.
Uchwała nr 5/Zarząd DZST/2017 z dnia 01-06-2017:
Zarząd DZST zatwierdza Protokół Zebrania Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego z dnia 02-03-2017.
Uchwała nr 6/Zarząd DZST/2017 z dnia 01-06-2017:
Zarząd DZST zatwierdza Bilans, Rachunek Wyników oraz Sprawozdanie Finansowe za rok 2016.
Uchwała nr 7/Zarząd DZST/2017 z dnia 19-09-2017:
Zarząd DZST postanawia dofinansować turniej rankingowy WDSF KARKONOSZE OPEN’2017 kwotą 4.000,-
Uchwała nr 8/Zarząd DZST/2017 z dnia 16-11-2017:
Zarząd DZST zatwierdza Protokół Zebrania Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego z dnia 01-06-2017.
Uchwała nr 9/Zarząd DZST/2017 z dnia 16-11-2017:
Zarząd DZST opłaca koszty wynajmu palmtopów na turniejach DZST do końca czerwca 2018 roku na podstawie faktury wystawionej przez skrutinera.
Uchwała  nr 10/Zarząd DZST/2017 z dnia  16-11-2017:
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego postanawia o przystąpieniu do Dolnośląskiej Federacji Sportu. Jako osobę reprezentującą Dolnośląski Związek Sportu Tanecznego w pracach Dolnośląskiej Federacji Sportu wskazuje się Marka Szewczyka.
Uchwała nr 11/Zarząd DZST/2017 z dnia 16-11-2017:
Zarząd DZST zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego na dzień 7 czerwca 2018 o godz.10;00 w Jeleniej Górze, w siedzibie Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego „KARKONSZE” przy ulicy Grunwaldzkiej 2
Rok 2018
Uchwała nr 1/Zarząd DZST/2018 z dnia 12-04-2018:
Zarząd DZST zatwierdza Protokół Zebrania Zarządu Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego z dnia 16-11-2017.
Uchwała nr 2/Zarząd DZST/2018 z dnia 12-04-2018:
Zarząd DZST zatwierdza Bilans, Rachunków Wyników oraz Sprawozdanie Finansowe za rok 2017
Uchwała nr 3/ Zarząd DZST/2018 z dnia 12-04-2018:
Zarząd DZST zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego na dzień 5 czerwca 2018 o godz.11:00 w Jeleniej Górze , w siedzibie Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego „KARKONOSZE” przy ulicy Grunwaldzkiej 2 w Jeleniej Górze
Uchwała nr 5/Zarząd DZST/2018 z dnia 05-06-2018:
Zarząd DZST zatwierdza Protokół Zebrania Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego z dnia 12-04-2018.
Uchwała nr 6/Zarząd DZST/2018 z dnia 05-06-2018:
Zarząd DZST opłaca koszty wynajmu palmtopów na turniejach DZST do końca grudnia 2018 roku na podstawie faktury wystawionej przez skrutinera.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie (7 głosów ZA)
Uchwała nr 7/Zarząd DZST/2018 z dnia 05-06-2018:
Zarząd DZST na wniosek członka zwyczajnego Uczniowskiego Klubu Tańca Sportowego „LEW” w Legnicy postanawia skreślić klub z listy członków zwyczajnych.
Uchwała nr 8/Zarząd DZST/2018 z dnia 05-06-2018:
Zarząd DZST ze względu na nieopłacanie składek przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego „JIVE” w Lubinie  postanawia skreślić klub z listy członków zwyczajnych.
Uchwała nr 9/Zarząd DZST/2018 z dnia 09-08-2018:
Zarząd DZST postanawia dofinansować turniej rankingowy WDSF KARKONOSZE OPEN’2018 kwotą 4.000,- PLN
ZA – 7, WSTRZYMUJACYCH SIĘ – 0, PRZECIW – 0,  Brak odpowiedzi – 2
Uchwała nr 10/Zarząd DZST/2018 z dnia 14-08-2018
Zarząd DZST typuje aktualnego Prezesa Kazimierza Kurzak na Walne Zebranie Sprawozdawcze DFS dnia 24-09-2018
ZA – 7, WSTRZYMUJACYCH SIĘ – 0, PRZECIW – 0,  Brak odpowiedzi – 2
Uchwała nr 11/DZST/2018 z dnia 16-08-2018
Zarząd DZST typuje aktualnego V-ce Prezesa Marka Szewczyka na Walne Zebranie Sprawozdawcze DFS dnia 24-09-2018
ZA – 5, WSTRZYMUJACYCH SIĘ – 0, PRZECIW – 0,  Brak odpowiedzi – 4
Uchwała nr 12/Zarząd DZST/2018 z dnia 4-09-2018
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego przyjmuje w poczet członków zwyczajnych klub Uczniowski Klub Tańca Sportowego PM Lubin
ZA – 7, WSTRZYMUJACYCH SIĘ – 0, PRZECIW – 0,  Brak odpowiedzi – 2
Uchwała nr 13/Zarząd DZST/2018 z dnia 04-09-2018
Zarząd DZST wyraża zgodę na przeprowadzenie turnieju Vratislavia Dance Festival WDSF w dniach 02-03.11.2018.
ZA – 3, WSTRZYMUJACYCH SIĘ – 3, PRZECIW – 0,  Brak odpowiedzi – 3
NOWY ZARZĄD DZST
Uchwała nr 1 / N Zarząd DZST / 2018 z dnia 26.11.2018
Zarząd podejmuje uchwałę o głosowaniu w formie mailowej
ZA: 3      PRZECIW: 0        WSZTRYM.: 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała nr 2 / N Zarząd DZST / 2018 z dnia 26.11.2018
Zarząd podejmuje się przygotowania projektu nowelizacji zmian w przepisach sportowych
dotyczących zdobywania klas tanecznych. Obliguje Prezesa Piotra Zamorskiego do
realizacji uchwały.
ZA: 3      PRZECIW: 0        WSTRZYM.: 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 3 / N Zarząd DZST / 2018 z dnia 26.11.2018
Zarząd podejmuje uchwałę o przeprojektowaniu strony internetowej DZST i zobowiązuje
członka zarządu Ireneusza Mleczko do nadzorowania zmian i administrowania stroną i
mediami społecznościowymi.
ZA: 3      PRZECIW: 0        WSTRZYM.: 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 4 / N Zarząd DZST / 2018 z dnia 26.11.2018
Zarząd zobowiązuje prezesa i sekretarza do przygotowania projektu oficjalnego logotypu
DZST.
ZA: 3      PRZECIW: 0        WSTRZYM.: 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 5 / N Zarząd DZST / 2018 z dnia 26.11.2018
Zarząd podejmuje uchwałę dopuszczającą do prac w komisji sędziowskiej w sporcie
przygotowawczym pełnoletnich tancerzy i trenerów spełniających poniższe kryteria:
  • posiadanie uprawnień instruktora lub trenera sportu tanecznego FTS (kserokopia dokumentu jest niezbędna),
  • w okresie przejściowym, a tak traktujemy 2019r posiadanie najwyższej klasy tanecznej chociaż w jednym stylu i zadeklarowaną chęć ukończenia w 2019 stosownego kursu, w celu zdobycia stosownych uprawnień.
  • Deklaracja winna mieć formę pisemną.
ZA: 3      PRZECIW: 0        WSTRZYM.: 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 6 / N Zarząd DZST / 2018 z dnia 26.11.2018
Zarząd podejmuje uchwałę dotyczącą wyboru sędziów na Puchar Regionów w dniu
17.11.2018 r., w osobach: Piotr Szewczyk i Dominika Lemańczyk.
ZA: 3      PRZECIW: 0        WSTRZYM.: 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 7 / N Zarząd DZST / 2018 z dnia 26.11.2018
Zarząd akceptuje skład komisji sędziowskiej w składzie: Grzegorz Kowalski, Ireneusz
Mleczko, Robert Magiera, Piotr Szewczyk, Markiyan Muzh.
ZA: 3      PRZECIW: 0        WSTRZYM.: 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 8 / N Zarząd DZST / 2018 z dnia 21.12.2018
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego podejmuje uchwałę w sprawie dofinansowania Punktowego Turnieju Tańca Sudeckie Perły 2018 z 3-4.11.2018r w Wałbrzychu kwotą 1000zł
Za5 p0 w0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 9 / N Zarząd DZST / 2018 z dnia 21.12.2018
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego podejmuje uchwałę w sprawie dofinansowania Punktowego, Sylwestrowego Turnieju Tańca, który odbędzie się 28.12.2018r w Jeleniej Górze kwotą 1000zł.
Za4 p0 w0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 10 / N Zarząd DZST / 2018 z dnia 21.12.2018
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego podejmuje uchwałę w sprawie warunkowego dofinansowania Punktowego, Turnieju Tańca Gar Dance Cup z 17.11.2018r we Wrocławiu kwotą 1000zł . Jednocześnie zobowiązuje się organizatora do respektowania wszystkich przepisów FTS.
Za4 p0 w1
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 11 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 15.01.2019
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego podejmuje uchwałę w sprawie zawieszenia uchwały nr 4/Zarząd DZST/2017 z dnia 02-03-2017 do odwołania.
Za4 p0 w1
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
 Uchwała 12 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 27.01.2019
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego postanawia wprowadzić pilotażowo program  Fundusz Rozwoju DZST. Tworzenie Funduszy i gospodarowanie nim opisane jest w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Za4 p0 w0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 13 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 27.01.2019
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego przyjmuje Regulamin Sportu Przygotowawczego Dzieci Szkolnych w klasach I-III
ZA 4 p 0 ws 0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 14 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 27.01.2019
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego przekazuje do konsultacji Przepisy Sportu Przygotowawczego w klasach wojewódzkich do klubach zrzeszonych w Okręgu Dolnośląskim z terminem wypowiedzenia się do 25.02.2019.
Za4 p0 w0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 15 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 20.03.2019
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego  z datą niniejszej Uchwały nadaje uprawnienia Sędziego Wojewódzkiego n/w osobom:
1.    Aleksandra Ożga
2.    Hubert Ludwiczak
3.    Klaudia Staszak
4.    Krystian Samulski
5.    Robert Magiera
6.    Taisto Rusanen
7.    Wioleta Borek
Za5 p0 w0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 16 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 20.03.2019
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego  zatwierdza skład sędziowski na Turniej Tańca Haston Cup 2019 w dniu 06.04.2019 zgodnie ze złożonym wnioskiem
Za5 p0 w0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 17 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 20.03.2019
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego  zatwierdza skład sędziowski na Turniej Tańca Karkonosze Cup 2019 w dniu 25.05.2019 zgodnie ze złożonym wnioskiem
Za5 p0 w0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 18 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 20.03.2019
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego  zatwierdza skład sędziowski na Międzynarodowy Truskawkowy Turniej Tańca Sportowego w dniu 01.06.2019 zgodnie ze złożonym wnioskiem
Za5 p0 w0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 19 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 28.03.2019
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego  zatwierdza dodatkowego sędziego Panią Szybiak-Loukin Agata z Bydgoszczy na Turniej Tańca Haston Cup 2019 w dniu 06.04.2019
Za5 p0 w0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 20 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 07.05.2019
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego postanawia dofinansować Turniej Tańca Sportowego Strawberry Dance Forever w rankingu WDSF, organizowany przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Klub Taneczny PERFECT DANCE kwotą 1000zł
Za5 p0 w0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 21 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 07.05.2019
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego postanawia dofinansować Turniej Tańca Sportowego Karkonosze Cup w rankingu WDSF, organizowany przez Uczniowski Klub Tańca Sportowego KARKONOSZE kwotą 1000zł
Za5 p0 w0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 22 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 07.05.2019
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego  z datą niniejszej Uchwały nadaje uprawnienia Sędziego Wojewódzkiego:
1.    Weronika Mierzwa
Za5 p0 w0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Uchwała 23 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 01.06.2019
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego dokonał wyboru na Delegatów Walnego Zgromadzenia Federacji Tańca Sportowego, które odbędzie się w Elblągu w dniu 30.06.2019r:
  1. Alicja Majewska

  2. Szewczyk Marek

  3. Szewczyk Piotr

  4. Zamorski Piotr

Za5 p0 w0
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Uchwała 24 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 01.06.2019

Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego rekomenduje Elżbietę  Majewską, Piotra Zamorskiego  do składu Zarządu Federacji Tańca Sportowego , zaś Marka Szewczyka do składu Głównej Komisji Rewizyjnej FTS na kadencję od 2019 roku.

Za5 p0 w0

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Uchwała 25 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 08.09.2019

Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego zatwierdza ryczałtowy zwrot kosztów podróży Delegatów Walnego Zgromadzenia Federacji Tańca Sportowego, które odbyło się w Elblągu w dniu 30.06.2019:

Elżbieta Majewska 250zł

Marek Szewczyk 250zł

Za4 p0 w1

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Uchwała 26 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 08.09.2019

Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego zatwierdza ryczałtowy zwrot kosztów podróży delegowanych Członków Zarządu DZST na szkolenie RODO w Ciechocinku 30.08.2019r:

Piotr Zamorski 250zł

Piotr Szewczyk 250zł

Za4 p0 w1

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Uchwała 27 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 20.09.2019

Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego postanawia dofinansować Turniej Tańca Sportowego Karkonosze Open 2019 w rankingu WDSF, organizowany przez UKTS Karkonosze Jelenia Góra kwotą 1000zł

Za4 p0 w1

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Uchwała 28 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 02.10.2019

Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego postanawia dofinansować wyjazd na Mistrzostwa Świata Seniorów parze Emil i Dorota Gajda w kwocie 400zł.

Za4 p0 w1

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Uchwała 29 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 5.11.2019

Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego postanawia zatwierdzić skład Sędziów Wojewódzkich na Dolnośląską Dziecięcą Ligę Taneczną RM Dance CUP 23.11.2019:
  1. Sadecki Andrzej – Zielona Góra
  2. Staszak Klaudia – Wrocław
  3. Magiera Robert – Kiełczów

Za4 p0 w1

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Uchwała 30 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 20.11.2019

Zarząd DZST zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego na dzień 19 stycznia 2020 I termin o godz.11:00 II termin o godz. 11:30 w Wałbrzychu , ul.Armi Krajowej 43.

Za4 p0 w1

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Uchwała 31 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 27.12.2019

Zarząd DZST podejmuje uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego z 58-506 Jelenia Góra ul. Grunwaldzka 2 na 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 25

Za5 p0 w0

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Uchwała 1/N Zarząd DZST/2021 z dn. 21.01.2021

Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego przyjmuje w poczet członków zwyczajnych Klub Sportowy Oławskie Centrum Tańca w Oławie

ZA – 7   WSTRZYMUJE SIĘ – 1   BRAK ODPOWIEDZI – 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia

Uchwała 2/N Zarząd DZST/2021 z dn. 22.01.2021

Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego przyjmuje w poczet członków wspierających Funky Flava Dance Shool

ZA – 6   WSTRZYMUJE SIĘ – 1   BRAK ODPOWIEDZI – 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia


Uchwała 1/N Zarząd DZST/2022 z dnia 30.03.2022
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego podejmuje uchwałę w sprawie dofinansowania Międzynarodowego Turnieju Tańca Sportowego HASTON CUP 2022 w kwocie 1500zł (tysiąc pięćset)

ZA 8 / PRZECIW 0 / WSTRZYMUJE SIĘ 0 / NIE GŁOSOWAŁO 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęciaUchwała 2/N Zarząd DZST/2022 z dnia 30.03.2022
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego podejmuje uchwałę w sprawie dofinansowania Międzynarodowego Turnieju Tańca Sportowego STRAWBERRY DANCE FOREVER w kwocie 1500zł (tysiąc pięćset)

ZA 6 / PRZECIW 0 / WSTRZYMUJE SIĘ 0 / NIE GŁOSOWAŁO 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęciaUchwała 3/N Zarząd DZST/2022 z dnia 16.06.2022
Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego podejmuje uchwałę o wyborze Elżbiety Majewskiej jako delegata DZST na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze FTS, które odbędzie się w Elblągu w dniu 19.06.2022r.

ZA 5 / PRZECIW 0 / WSTRZYMUJE SIĘ 0 / NIE GŁOSOWAŁO 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia