Uncategorized

NADZWYCZAJNY WALNY ZJAZD DZST

Uchwała 30 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 20.11.2019 Zarząd DZST zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego na dzień 19 stycznia 2020 I termin o godz.11:00 II termin o godz. 11:30 w Wałbrzychu , ul.Armi Krajowej 43. Za4 p0 w1 Uchwała wchodzi w życie z dniem Więcej…

Uncategorized

NOWI SĘDZIOWIE WOJEWÓDZCY

Uchwała 15 / N Zarząd DZST / 2019 z dnia 20.03.2019 Zarząd Dolnośląskiego Związku Sportu Tanecznego  z datą niniejszej Uchwały nadaje uprawnienia Sędziego Wojewódzkiego n/w osobom: 1.    Aleksandra Ożga 2.    Hubert Ludwiczak 3.    Klaudia Staszak 4.    Krystian Samulski 5.    Robert Magiera 6.    Taisto Rusanen 7.    Wioleta Borek Za5 p0 w0 Więcej…

Uncategorized

UPRAWNIENIA SĘDZIEGO WOJEWÓDZKIEGO

Zarząd DZST ogłasza nabór kandydatów na SĘDZIEGO WOJEWÓDZKIEGO tańca sportowego (Uchwała nr 5/N Zarząd DZST/2018 z dnia 26.11.2018r) Termin zgłoszeń ustala się do 28.02.2019r Wymagany komplet dokumentów:-podanie-kwestionariusz osobowy(w załączeniu)-fotografia w formie elektronicznej-kserokopia posiadanych kwalifikacji sportowych(instuktorskich lub trenerskich)-potwierdzenie posiadanej klasy tanecznej( S klasa w co najmniej jednym stylu tanecznym) lub oświadczenie.Piotr Więcej…

Uncategorized

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI OGŁOSIŁO NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ W 2019r PROGRAMU „KLUB”

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki Link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html

Aktualności

INFORMACJA O STYPENDIACH OD PREZYDENTA WROCŁAWIA

Wzorem lat ubiegłych- zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagrod oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe (Uchwała nr LXII/1515/18 z dnia  11.10.2018) Prezydent Wrocławia zamierza uhonorować wrocławskich sportowców nagrodami oraz stypendiami za osiągnięte wysokie wynuiki sportowe w 2018 roku , w dyscyplinach Więcej…