Uncategorized

UPRAWNIENIA SĘDZIEGO WOJEWÓDZKIEGO

Zarząd DZST ogłasza nabór kandydatów na SĘDZIEGO WOJEWÓDZKIEGO tańca sportowego (Uchwała nr 5/N Zarząd DZST/2018 z dnia 26.11.2018r) Termin zgłoszeń ustala się do 28.02.2019r Wymagany komplet dokumentów:-podanie-kwestionariusz osobowy(w załączeniu)-fotografia w formie elektronicznej-kserokopia posiadanych kwalifikacji sportowych(instuktorskich lub trenerskich)-potwierdzenie posiadanej klasy tanecznej( S klasa w co najmniej jednym stylu tanecznym) lub oświadczenie.Piotr Więcej…

Uncategorized

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI OGŁOSIŁO NABÓR WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ W 2019r PROGRAMU „KLUB”

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki Link: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html