Aktualności

INFORMACJA O STYPENDIACH OD PREZYDENTA WROCŁAWIA

Wzorem lat ubiegłych- zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagrod oraz stypendiów za osiągnięte wysokie wyniki sportowe (Uchwała nr LXII/1515/18 z dnia  11.10.2018) Prezydent Wrocławia zamierza uhonorować wrocławskich sportowców nagrodami oraz stypendiami za osiągnięte wysokie wynuiki sportowe w 2018 roku , w dyscyplinach Więcej…